และแล้ว

posted on 31 Dec 2011 08:23 by warintalaad
วันที่พิมพ์อักษรนี้คือวันที่ 365 พอดี เวลายังเดินเท่าเดิม แต่เรากลับคิดว่ามันเร็วไปไหม ผมเองก็รู้สึกเพียงเพราะเรามีอะไรให้คิดให้ทำหลายอย่างมากขึ้น เวลาเลยดูเหมือนผ่านแค่ประเด๊ี๋ยวประด๋าว ปีใหม่คืบคลานมาในระยะเวลาเท่าเดิม สิ่งใหม่ๆควรบังเกิดจากจิตใต้สำนึกและจิตใจ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่่าอีก 365 วันข้างหน้าเราจะชื่นชมกับเวลาที่ผ่านไปอย่างรวดเร็วนี้อีกครั้ง

edit @ 10 Jan 2012 21:19:56 by DWF Phuket

Comment

Comment:

Tweet